چشم انداز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

سازمان بنادر و دریانوردی در چشم انداز 1404 خود دارای نظام جامع پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در حوزه بنادر کشور در افق چشم انداز ملی و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور با اتکا به خداوند متعال و فرامین مقام معظم رهبری دارای چنین ویژگی می باشد:

• برخوردار از نظام پدافند غیر عامل جامع، چند منظوره، موازی و قابل جایگزینی، دائمی و مستمر، خوداتکا، بومی، هم افزا در کلیه بنادر حیاتی، حساس و مهم
• توانمند در کاهش آسیب پذیری و حفاظت از زیرساخت های بنادر، حیاتی و حساس و مهم در برابر تهدیدات
• برخوردار از منابع انسانی متخصص دریایی و بندری متعهد در برابر تهدیدات
• برخوردار از پایداری کامل در حوزه فن آوری اطلاعات، ارتیاطات و زیرساخت های ارتباطی چند منظوره
• برخوردار از استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و ارائه خدمات ضروری در بنادر کشور در شرایط تحقق تهدیدات
• برخوردار از آمادگی در تسهیل مدیریت بحران در بنادر کشور

چشم انداز HSE

سازمان بنادر و دریانوردی در چشم انداز 1404 بهداشت، ایمنی و محیط زیست خود:
سازمانی است سرآمد و هدایتگر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دریایی و بندری در سطح منطقه
در افق این چشم‌انداز، سازمان بنادر و دریانوردی چنین ویژگی‌هایی را دارا خواهد بود:

• برخوردار از کارکنانی با سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی در هر شغلی که هستند
• سیمای سازمانی مطلوب و بهره‌مند از بنادر و دریانوردی ایمن و مطمئن
• برخوردار از بنادر، سواحل و دریاهای پاکیزه
• یادگیرنده، پاسخگو، منضبط و برخوردار از روحیه مشارکتی و فرهنگ پیشگیری و مراقبت
• توانمند در فراهم کردن زیرساخت‌های تولید علم و فناوری و دست یافتن به جایگاه اول دانش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE KNWOLEDGE CENTRE) در سطح منطقه (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)
• دارای تعامل سازنده و مؤثر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست