ارزش‌های محوری مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

ما ارزش های محوری در پدافند غیر عامل و مدیریت بحران را نتیجه انسجام، یکپارچگی در فعالیت ها و ترویج فرهنگ مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با رویکرد بومی در بنادر کشور می دانیم.
ما اصول و الزامات پدافند غیر عامل در طرح های توسعه ای و زیرساخت های موجود را نهادینه می کنیم.
ما باور داریم مراحل پنج گانه مدیریت بحران در پیش بینی و بازدارندگی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی را با نهادینه کردن مدیریت بحران توانمند نماییم.

ارزش‌های محوری HSE

سرآمدی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست را نتیجه انسجام، یکپارچگی در فعالیت‌ها و ترویج فرهنگ آن می‌دانیم.

• ما انضباط را سرلوحه همه اقدامات و فعالیت‌های خود می دانیم.
• ما خود را ملزم به آموزش و یادگیری مستمر و توسعه دانش تخصصی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه فعالیت‌های کاری خود می دانیم.
• ما باور داریم که مراقبت و پیشگیری از بروز حوادث، سوانح، بیماری‌ها و آلودگی‌ها، بر هر کاری مقدم است.
• ما متعهد به پاسخگویی مسئولانه و ارائه خدمات دریایی و بندری با رعایت کامل الزامات HSE به ذینفعان هستیم.
• ما کار تیمی، مشارکت فعال کارکنان و گسترش ارتباط و تعامل با کلیه ذینفعان را لازمه نهادینه کردن نظام مدیریت HSE می‌دانیم.
• ما به عملگرایی و پرهیز از شعار زدگی در فعالیت‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست پایبندیم.