سازمان بنادر و دریانوردی/پژوهش و اطلاع‌رسانی/حمایت از پایان نامه های تحصیلی

راهنمای ارسال و پذیرش پایان نامه های تحصیلی

 راهنمای  ارسال و پذیرش  پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

الف : انتخاب عنوان پایان نامه و تنظیم پروپوزال با فرمت دانشگاه مجل تحصیل دانشجو با توجه به موضوعات محوری مورد نظر سازمان (اشاره شده در پوستر زیر) و ارسال آن به ایمیلresearch@pmo.ir.

ب: بررسی پوروپوزال ارسالی توسط مدیریت HSE  سازمان .

ج: پذیرش/ عدم پذیرش پوروپزال .

درصورت پذیرش انجام مراحل ذیل:

د: بارگزاری پروپوزال پذیرفته شده درفرآیند حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان سامانه عتف(علوم تحقیقات و
 فن آوری).

ه : بارگزاری پروپوزال و رزومه کاری استاد راهنما در سامانه عتف در پاسخ به پروپوزال پذیرفته شده.(تمام اساتید دانشگاههای دولتی، ازاد و پیام نور به سامانه عتف دسترس دارند)

و: بررسی مستندات ارسالی توسط مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت HSEسازمان .

ز: تنظیم قرارداد فی مابین سازمان و معاونت پژوهشی دانشگاه محل تحصیل دانشجو.

لازم به توضیح است میزان حمایت مالی سازمان در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری متفاوت بوده و مبلغ مذکور مطابق با قرارداد تنظیم شده پس از اتمام پایان نامه و دفاع دانشجو  به میزان 30% سهم استاد راهنما، 10% سهم استاد مشاور و 60% سهم دانشجو به طور یکجا و از طریق سامانه عتف پرداخت خواهد شد.

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

حمایت از پایان نامه