سازمان بنادر و دریانوردی/مستندات/دستورالعملهای تدوین شده

دستورالعملهای تدوین شده در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

  ·        دستورالعمل الزام تأمین کنندگان  به تأمین نیروی انسانی متخصص ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

·        دستورالعمل ستاد اجرایی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE

·        دستورالعمل شاخص های مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE))

·        دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE تأمین کنندگان

·        ملاحظات سلامت ، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در  پایانه های مسافری

·        الگوی تدوین HSE PLAN

·        توصیه های  کلی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست قراردادها

·        دستورالعمل ارزیابی و مدیریت ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

·        دستورالعمل شاخص های  HSE بندری

·        دستورالعمل البسه ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی

·        دستورالعمل  نحوه ثبت ،تجزیه و تحلیل حوادث

·        دستورالعمل علائم ایمنی و هشداردهنده

·        دستورالعمل های 7 جلدی ایمنی

·        دستورالعمل البسه و تجهیزات حفاظت فردی استحقاقی سالیانه آتش نشانان بنادر کشور

·        دستورالعمل شاخص های ایمنی حریق

·        دستورالعمل ارزیابی آمادگی جسمانی اتش نشانان

·        دستورالعمل الزامات مرکز/ اتاق پیام  ایستگاه واحدهای ایمنی و آتش نشانی

·        طرح الگوی ساختار سازمانی ایستگاه های آتش نشانی بنادر

·        دستورالعمل اجرایی انجام  معاینات ادواری و تکمیل پرونده پزشکی شاغلین

·        راهنمای کنترل سلامت شاغلین درخصوص بیماری کووید 19 در زمان بازگشت به کار شاغلین در بنادر

·        دستورالعمل راهنمای گام دوم مبارزه با کووید19 فاصله گذاری اجتماعی درخصوص نحوه برگزاری امتحانات دریانوردی

·        شیوه نامه بهداشتی بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی در شرایط همه گیری بیماری کووید19

·        راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی در پایانه های مسافری

·        شیوه نامه بهداشتی بهره برداری از مجتمع های آموزشی-رفاهی/مهمانسرا  در شرایط همه گیری بیماری کووید19

·        دستورالعمل مدیریت پسماند