مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)

 

عبداله جعفری

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

  • تلفن 88190668-88190667
  • دورنگار 88190641
  • ایمیل ajafari@pmo.ir

رئیس اداره HSE

رئیس اداره HSE

علیرضا نقی زاده

    رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)

  • تلفن تماس 88190668-88190667
  • دورنگار 88190641
  • ایمیل anaghizadeh@pmo.ir

رئیس اداره مدیریت بحران

 

مدیریت بحران

 

جواد طالبی متین

    رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

  • تلفن تماس 88190668-88190667
  • دورنگار 88190641
  • ایمیل jtalebimatin@pmo.ir